Hertz Alexander [Aleksander]: A Case of Polish Gentile-Jewish Empathy. „The Polish Review” [New York] 1978, nr 4, s. 79-82.

Vincenz Stanisław: Tematy żydowskie. Wstęp Jeanne Hersch. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1977, ss. 219.

Hertz Aleksander

I.B.: „Tematy żydowskie”. „Gazeta Niedzielna” [Londyn] 1978, nr 17, s. 4.

Vincenz Stanisław: Tematy żydowskie. Wstęp Jeanne Hersch. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1977, ss. 219.

I.B.

Kozarynowa Zofia: Notatki włoskie. Wiadomości” [Londyn] 1978, nr 17, s. 3.

O kontaktach Enrica Montiego z S.V. w nawiązaniu do jego eseju o S.V.

Kozarynowa Zofia

Kuśniewicz Andrzej: Moja historia literatury (16). „Literatura” 1978, nr 30, s. 11.

Wrażenia z lektury Tematów żydowskich, dopełnione własnymi wspomnieniami o Żydach na Pokuciu i Podolu, głównie Rokachu z Bełza.

Kuśniewicz Andrzej

Kuśniewicz Andrzej: W stronę Stanisława Vincenza. „Twórczość” 1978, nr 2, s. 64-67.

Przedruk uakzał się pt. W strony Vincenza. W tenże: Moja historia literatury. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980, s. 140-145.

Kuśniewicz Andrzej

Lichten Józef: O chasydach i srebrnych kwiatach. „Tydzień Polski” [Londyn] 1978, nr 11, s. 5.

Vincenz Stanisław: Tematy żydowskie. Wstęp Jeanne Hersch. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1977, ss. 219.

Lichten Józef

Przyłuski Bronisław: Tematy żydowskie. „Wiadomości” [Londyn] 1978, nr 11, s. 2.

Vincenz Stanisław: Tematy żydowskie. Wstęp Jeanne Hersch. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1977, ss. 219.

Przyłuski Bronisław

Vincenz Andrzej: Stanisław Vincenz na Ischii. „Wiadomości” [Londyn] 1978, nr 25, s. 6.

Uzupełnienie do artykułu Zofii Kozarynowej: Notatki włoskie. „Wiadomości” [Londyn] 1978, nr 17, s. 3. Doł. zdjęcie S.V. z żoną Ireną na Ischii w 1958 r.

Vincenz Andrzej

Wieniewski Ignacy: Odyseusz na Korfu. „Wiadomości” [Londyn] 1978, nr 28, s. 4.

Sprostowanie do artykułu Andrzeja Vincenza: Stanisław Vincenz na Ischii. „Wiadomości” [Londyn] 1978, nr 25, s. 6.

Wieniewski Ignacy

Bomse Nuchim: Modlitwa mojej matki przed zmrokiem. Przekład z jidysz Czesława Miłosza. „Znak” 1979, nr 1-2 (295-296), s. 135.

Wiersz przełożony został przez Czesława Miłosza na prośbę S.V., na podstawie przekładu prozą z jidysz zrobionego przez Andrzeja Vincenza.

Bomse Nuchim, Miłosz Czesław

Cygielska-Guttman Elżbieta: Polscy korespondenci Lajosa Áprilyego. W: Z dziejów polsko-węgierskich stosunków historycznych i literackich. Pod red. Istvana Csaplárosa i Andrzeja Sieroszewskiego. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1979, s. 181-187.

Krótko o przyjaźni S.V. z Áprilyem i udziale w przygotowaniu tomiku przekładów węgierskiego poety – Lajos Áprily: Wybór poezji. Przeł. Kazimiera Iłłakowiczówna, Jan Kot, Stanisław Vincenz. Budapeszt: Biblioteka Polska w Budapeszcie, 1943, ss. 66. Ilustr., powiel.

Cygielska-Guttman Elżbieta, Csapláros Istvan, Sieroszewski Andrzej

Miłosz Czesław: Nuchim Bomse. W tenże: Ogród nauk. Paryż: Instytut Literacki, 1979, s. 178-180.

O udziale S.V. i jego syna Andrzeja w powstaniu przekładu wiersza Bomsego Modlitwa mojej matki przed zmrokiem.

Miłosz Czesław

Miłosz Czesław, Venclova Tomas: Dialog o Wilnie. „Kultura” [Paryż] 1979, nr 1-2, s. 3-35.

Krótko o S.V. koncepcji ojczyzny i jego wpływie na siebie. Przedruk ukazał się pt. Do Tomasa Venclovy. W: Czesław Miłosz: Dzieła zbiorowe. T. 12. Zaczynając od moich ulic. Paryż: Instytut Literacki, 1985, s. 31-44.

Miłosz Czesław, Venclova Tomas

Polêk Volodimir [Polek Wołodymyr]: Perszi zustriczi – perszi twory. „Komsomol’s’kij prapor” [Iwano-Frankiwsk] 1979 z dnia 9 X.

Krótko o wpływie dzieła S.V. na literaturę poświęconą Huculszczyźnie, powstałą na Ukrainie po r. 1940.

Polek Wołodymyr

Ziemilski Andrzej: Saga o Stanisławie Vincenzie. „Wierchy” R. 48: 1979, s. 44-56.

Doł. sześć fotografii: S.V. w latach trzydziestych z huculskim zespołem muzycznym w Bystrzcu, S.V. w stroju huculskim z sąsiadami Hucułami, S.V. z żoną Ireną w Bystrzcu, S.V. w La Combe w 1952 r., S.V. z Willym Schuppissecem i Hansem Zbindenem w Adelboden w 1957 r., S.V. w Adelboden w sierpniu 1966 r. Znacznie zmieniona i rozszerzona wersja artykułu: O Stanisławie Vincenzu [!] (1888-1971). „Kierunki” 1971, nr 23, s. l, 8.

Ziemilski Andrzej

Andrzejewski Jerzy: Gra z cieniem. „Literatura” 1980, nr 23, s. 16.

Krótka biografia S.V. na podstawie: Andrzej Vincenz: O Stanisławie Vincenzie. W: Stanisław Vincenz: Z perspektywy podróży. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1980, s. 5-10

Andrzejewski Jerzy

Bomse Nuchim: Modlitwa mojej matki przed zmrokiem. [Przekład z jidysz Czesława Miłosza]. W: Stanisław Vincenz: Z perspektywy podróży. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1980, s. 62.

Wiersz przełożony został przez Czesława Miłosza na prośbę S.V., na podstawie przekładu prozą z jidysz zrobionego przez Andrzeja Vincenza.

Bomse Nuchim, Miłosz Czesław, Vincenz Stanisław

Gorczański Tadeusz: Ekumenizm Stanisława Vincenza. „Wiadomości” [Londyn] 1980, nr 47-48, s. 3.

Vincenz Stanisław: Barwinkowy wianek. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1979, ss. 488.

Gorczański Tadeusz

Grynberg Henryk: Życie według Vincenza. „Kultura” [Paryż] 1980, nr 7-8 (394-395), s. 208-212.

Vincenz Stanisław: Barwinkowy wianek. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1979, ss. 488.

Grynberg Henryk

Gudemčuk Jakìv [Hudemczuk Jakiw]: Na visokìj poloninì. „Naša Kul’tura” [Warszawa] 1980, nr 12, s. 15.

Vincenz Stanisław: Na wysokiej połoninie. Prawda starowieku. Obrazy, dumy i gawędy z Wierchowiny Huculskiej. Przedmowa Andrzeja Kuśniewicza. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX”, 1980, ss. 580.

Hudemczuk Jakiw

Heinsdorf Helena: Książka o umiłowaniu człowieka. „Tydzień Polski” [Londyn] 1980, nr 26, s. 7.

Vincenz Stanisław: Barwinkowy wianek. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1979, ss. 488.

Heinsdorf Helena

Irzyk Zbigniew: Vincenz nieznany. „Kierunki” 1980, nr 28, s. 10.

Vincenz Stanisław: Z perspektywy podróży. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1980, ss. 416.

Irzyk Zbigniew

Kolbuszewski Jacek: Na wysokiej połoninie. „Życie Literackie” 1980, nr 47, s. 13.

Vincenz Stanisław: Na wysokiej połoninie. Prawda starowieku. Obrazy, dumy i gawędy z Wierchowiny Huculskiej. Przedmowa Andrzeja Kuśniewicza. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX”, 1980, ss. 580.

Kolbuszewski Jacek

Koźniewski Kazimierz: Szwajcarski przyjaciel Polaków. „Literatura” 1980, nr 35, s. 15.

Nawiązanie do artykułu Jana Koprowskiego: Vincenz i Zbinden. „Literatura” 1980, nr 32, s. 11. Uzupełnienie informacji o Hansie Zbindenie.

Koźniewski Kazimierz

Kuśniewicz Andrzej: Moja historia literatury. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980, ss. 212.

Zawiera dwa szkice poświęcone twórczości i biografii S.V. Rozdział XVII zatytułowany W strony Vincenza (s. 140-145), dotyczy Na wysokiej połoninie. Rozdział XVIII, bez tytułu (s. 146-152), dotyczy m.in. Tematów żydowskich.

Kuśniewicz Andrzej

Lagzi István: Uchodźcy polscy na Węgrzech w latach drugiej wojny światowej. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1980, ss. 336.

Wzmianka o S.V. (odmienny zapis nazwiska w tekście i indeksie: „Winczenz”) jako autorze artykułów ukazujących się regularnie na łamach „Wieści Polskich”, na s. 305].

Lagzi István

Miłosz Czesław: The Captive Mind. Transl. from the Polish by Jane Zielonko. London: Penguin Books, 1980, ss. 251.

Tekst utworu jest poprzedzony mottem podpisanym: „An old Jew of Galicia” [„Stary Żyd z Podkarpacia”], które zostało zaczerpnięte z cyklu Na wysokiej połoninie S.V.

Miłosz Czesław, Zielonko Jane

Miłosz Czesław: Zniewolony umysł. Paryż: Instytut Literacki, 1980, ss. 236.

Tekst utworu jest poprzedzony mottem podpisanym: „Stary Żyd z Podkarpacia”, które zostało zaczerpnięte z cyklu Na wysokiej połoninie S.V.

Miłosz Czesław

Sprusiński Michał: „Dokąd pamięcią się im płaci”. „Literatura” 1980, nr 32, s. 4.

Vincenz Stanisław: Z perspektywy podróży. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1980, ss. 416.

Sprusiński Michał

Stępień Marian: Literatura polska po 1918 r. „Rocznik Literacki 1980”. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984, s. 327-347.

Na s. 346 krótkie uwagi o „paxowskim” wydaniu cyklu Na wysokiej połoninie i o esejach Z perspektywy podróży.

Stępień Marian

Strzemski Michał: Izrael Ben-Eleazar Beszt, czyli Baal Szem Tob (1700-1760). „Znak” 1980, nr 11 (317), s. 1514-1520.

Sylwetka Izraela Ben-Eleazara Beszta w odniesieniu do eseju S.V. Spotkanie z chasydami.

Strzemski Michał

Tarnawski Wit: Stanisław Vincenz i jego dzieło (1888-1971). W tenże: Od Gombrowicza do Mackiewicza. Szkice i portrety literackie. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1980, s. 93-108.

Nieznacznie zmieniony przedruk artykułu: O „Zwadzie” i jej autorze. „Wiadomości” [Londyn] 1971, nr 49, s. 4-5.

Tarnawski Wit

Vincenz Andrzej: O Stanisławie Vincenzu [!]. „Tygodnik Powszechny” 1980, nr 4, s. 3.

Toż opublikowane pt. O Stanisławie Vincenzie. W: Stanisław Vincenz: Z perspektywy podróży. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1980, s. 5-10.

Vincenz Andrzej

Vincenz Andrzej: Sprostowanie. „Tygodnik Powszechny” 1980, nr 7 s. 8.

Sprostowanie do artykułu Andrzeja Vincenza: O Stanisławie Vincenzu [!]. „Tygodnik Powszechny” 1980, nr 4, s. 3. Dotyczy odmiany nazwiska Vincenz przez przypadki.

Vincenz Andrzej

Wohnout Wiesław: Barwinkowy wianek. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” [Londyn] 1980, nr 175, s. 2.

Vincenz Stanisław: Barwinkowy wianek. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1979, ss. 488.

Wohnout Wiesław

Zieliński Jan: Vincenz jako czytelnik. „Twórczość” 1980, nr 9, s. 132-134.

Vincenz Stanisław: Z perspektywy podróży. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1980, ss. 416.

Zieliński Jan

Bernat Andrzej: Vincenz. „Nowe Książki” 1981, nr 5, s. 56-58.

Doł. zdjęcie S.V. Vincenz Stanisław: Z perspektywy podróży. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1980, ss. 416.

Bernat Andrzej

Czaplejewicz Eugeniusz: Stanisław Vincenz, czyli kontynuacja dialogów Platona. „Przegląd Humanistyczny” 1981, nr 6, s. 79-86.

Vincenz Stanisław: Z perspektywy podróży. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1980, ss. 416.

Czaplejewicz Eugeniusz

Czapski Andrzej: Dzieło Stanisława Vincenza. „Notatki Płockie” 1981, nr 3, s. 55-56.

Krótka nota na temat wystawy poświęconej twórczości S.V., zorganizowanej w Bibliotece im. Zielińskich TNP w Płocku od 15 VIII do 15 IX 1981 r.

Czapski Andrzej

Fiut Aleksander: Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Wydawnictwo Literackie, 1981, s. 16-17, 73-74.

Uwagi Miłosza o gawędowym charakterze pisarstwa S.V. i o jego zainteresowaniu chasydyzmem.

Fiut Aleksander, Miłosz Czesław

Grześczak Marian: Poemat huculski. „Literatura” 1981, nr 9, s. 11.

Vincenz Stanisław: Na wysokiej połoninie. Prawda starowieku. Obrazy, dumy i gawędy z Wierchowiny Huculskiej. Przedmowa Andrzeja Kuśniewicza. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX”, 1980, ss. 580.

Grześczak Marian

Jaworski Marek: Powrót Stanisława Vincenza. „Trybuna Ludu” 1981, nr l, s. 4.

Vincenz Stanisław: Na wysokiej połoninie. Prawda starowieku. Obrazy, dumy i gawędy z Wierchowiny Huculskiej. Przedmowa Andrzeja Kuśniewicza. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX”, 1980, ss. 580.

Jaworski Marek

Kott Jan: Listy Kassandry z ziemi berneńskiej. W tenże: Kamienny Potok. Szkice. Warszawa: Nowa, 1981, s. 6-11.

Dłuższy passus na temat analogicznego stosunku S.V. i Levi-Straussa do mitu i rytuału.

Kott Jan

Leżeński Cezary: Zaginiony czas. „Kurier Polski” 1981, nr 62, s. 5.

Vincenz Stanisław: Na wysokiej połoninie. Prawda starowieku. Obrazy, dumy i gawędy z Wierchowiny Huculskiej. Przedmowa Andrzeja Kuśniewicza. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX”, 1980, ss. 580.

Leżeński Cezary

Miłosz Czesław: Nuchim Bomse. W tenże: Dzieła zbiorowe. T. 10. Ogród nauk. Paryż: Instytut Literacki, 1981, s. 178-180.

O udziale S.V. i jego syna Andrzeja w powstaniu przekładu wiersza Bomsego Modlitwa mojej matki przed zmrokiem.

Miłosz Czesław

Miłosz Czesław: Przed podróżą. Z Czesławem Miłoszem rozmawia Mariusz Ziomecki. „Kultura” 1981, nr 24.

Wzmianka o reakcji S.V. po lekturze Poemat dla zdrajcy K.I. Gałczyńskiego.

Miłosz Czesław, Ziomecki Mariusz

Odojewski Włodzimierz: Dzieło Vincenza. „Orzeł Biały” [Londyn] 1981, nr 198, s. 35-36.

Vincenz Stanisław: Barwinkowy wianek. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1979, ss. 488.

Odojewski Włodzimierz

Pieczara Marek: Pamięć i ziemia. „Więź” 1981, nr 2 (274), s. 133-136.

Vincenz Stanisław: Z perspektywy podróży. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1980, ss. 416.

Pieczara Marek

Pieczara Marek: Pamięć i ziemia. „Zwrot” [Warszawa] 1981, nr 2 z dnia 27 I, s. 7-8.

Wersja poszerzona. Druk podziemny. Vincenz Stanisław: Z perspektywy podróży. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1980, ss. 416.

Pieczara Marek

Sprusiński Michał: Literatura najmniej znana. „Polityka” 1981, nr 13 .

Wzmianka o S.V. jako pisarzu wymagającym przypomnienia. (?)

Sprusiński Michał

Szczypka Józef: PAX wyjaśnia. „Literatura” 1981, nr 29 s. 15.

Sprostowanie do artykułu Wita Tarnawskiego: Stanisław Vincenz i jego dzieło (1888-1971). „Literatura” 1981, nr 27, s. 9.

Szczypka Józef

Tarnawski Wit: Stanisław Vincenz i jego dzieło (1888-1971). „Literatura” 1981, nr 27, s. 9.

Przedruk pierwszej części artykułu o S.V. z książki Wita Tarnawskiego: Od Gombrowicza do Mackiewicza. Szkice i portrety literackie. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1980, s. 93-108.

Tarnawski Wit

Vincenz Andrzej: Materiały o Stanisławie Vincenzie. „Tygodnik Powszechny” 1981, nr 7, s. 3.

Apel o udostępnienie materiałów, pamiątek, dokumentów i wspomnień o S.V. w związku z przygotowywaną biografią pisarza.

Vincenz Andrzej

Zawrat Krzysztof [pseud.]: O krytyce Wita Tarnawskiego. „Kultura” [Paryż] 1981, nr 6 (405), s. 125-128.

Dotyczy m.in. S.V. Tarnawski Wit: Od Gombrowicza do Mackiewicza. Szkice i portrety literackie. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1980.

Zawrat Krzysztof [pseud.]

Zieliński Jan: Diagnozy krytyczne. „Nowe Książki” 1981, nr 9, s. 66.

Krótkie omówienie artykułu Wita Tarnawskiego: O „Zwadzie” i jej autorze. „Wiadomości” [Londyn] 1971, nr 49, s. 4-5.

Zieliński Jan

Jędrzejczyk Olgierd: Dzieło miłości i prawdy. „Gazeta Krakowska” 1982, nr 128, s. 5.

Dotyczy Pasma 2 Na wysokiej połoninie. Vincenz Stanisław: Na wysokiej połoninie. [Pasmo 2]. Nowe czasy. Księga pierwsza: Zwada. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX”, 1981, ss. 608.- Vincenz Stanisław: Na wysokiej połoninie. [Pasmo 2]. Nowe czasy. [Księga druga:] Listy z nieba. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX”, 1982, ss. 576.

Jędrzejczyk Olgierd

L.B. [Leszek Bugajski]: Między książkami. „Życie Literackie” 1982, nr 30, s. 15.

Dotyczy Pasma 2 Na wysokiej połoninie. Vincenz Stanisław: Na wysokiej połoninie. [Pasmo 2]. Nowe czasy. Księga pierwsza: Zwada. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX”, 1981, ss. 608.- Vincenz Stanisław: Na wysokiej połoninie. [Pasmo 2]. Nowe czasy. [Księga druga:] Listy z nieba. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX”, 1982, ss. 576.

Bugajski Leszek

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław