Czaplejewicz Eugeniusz: Stanisław Vincenz, czyli kontynuacja dialogów Platona. „Przegląd Humanistyczny” 1981, nr 6, s. 79-86.

Rok: 1981

Języki: polski

Dokument recenzowany: Vincenz Stanisław: Z perspektywy podróży. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1980, ss. 416.

Hasła osobowe: Czaplejewicz Eugeniusz

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław