Grynberg Henryk: The Jewish Theme in Polish Positivism. „The Polish Review” [New York] 1980, Vol. 25, No. 3-4, s. 49-57.

Rok: 1980

Języki: angielski

Adnotacje: Na s. 52, 57 krótkie odwołania do S.V.

Hasła osobowe: Grynberg Henryk

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław