Bomse Nuchim: Modlitwa mojej matki przed zmrokiem. Przekład z jidysz Czesława Miłosza. „Znak” 1979, nr 1-2 (295-296), s. 135.

Rok: 1979

Języki: polski

Adnotacje: Wiersz przełożony został przez Czesława Miłosza na prośbę S.V., na podstawie przekładu prozą z jidysz zrobionego przez Andrzeja Vincenza.

Hasła osobowe: Bomse Nuchim, Miłosz Czesław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław