Miłosz Czesław: Wielka nadzieja. Z Czesławem Miłoszem rozmawiają Tadeusz Mazowiecki i Krzysztof Wyszkowski. „Tygodnik Solidarność” 1981, nr 11.

Rok: 1981

Języki: polski

Adnotacje: Wzmianka o S.V. jako pisarzu emigracyjnym.

Hasła osobowe: Miłosz Czesław, Mazowiecki Tadeusz, Wyszkowski Krzysztof

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław