Zajas Krzysztof: Stanisław Vincenz i Europa kultur. „Kiïvs’kì polonìstičnì studìï” 2012, t. 19, s. 8-13.

Dotyczy m.in. kwestii gatunkowości Na wysokiej połoninieoraz miejsca S.V. w literaturze w kontekście wielokulturowości i pogranicza.

Zajas Krzysztof

Kruk Mirosław P[iotr]: Moja przygoda huculska. „Podkowiański Magazyn Kulturalny” 2012, nr 1 (67), s. 3-5.

O idei powstania i przygotowaniu wystawy: „Na wysokiej połoninie”. Sztuka Huculszczyzny – Huculszczyzna w sztuce. W 40. rocznicę śmierci Stanisława Vincenza. Muzeum Narodowe w Krakowie – Gmach Główny, 18 III – 29 V 2011 r.

Kruk Mirosław Piotr

Marinelli Luigi: Polski dantyzm między epiką a etyką. Tłum. Patrycja Mikulska, Urszula Wieczorek. „Roczniki Humanistyczne” 2012, t. 60, z. 1, s. 127-163.

Na temat recepcji Dantego w pismach S.V., s. 129, 134, 135-136, 139-140, 141, 143, 144, 149, 152.

Marinelli Luigi, Mikulska Patrycja, Wieczorek Urszula

Oldakovs’ka-Kufel’ Miroslava [Ołdakowska-Kuflowa Mirosława]: Stanìslav Vìncenz. Pis’mennik, gumanìst, rečnik zbližennâ narodìv. Bìografìâ. [Pereklad Olesâ Gerasima]. Černìvcì: Knigi-XXI, 2012, ss. 519.

Ukraiński przekład książki: Stanisław Vincenz. Pisarz, humanista, orędownik zbliżenia narodów. Biografia (2006).

Ołdakowska-Kuflowa Mirosława, Herasym Ołeś

Różycka Sabina: Homer Huculszczyzny. „Kurier Galicyjski. Niezależne Pismo Polaków na Ukrainie” [Iwano-Frankiwsk] 2012, nr 6 (154) z dni 30 III-12 IV, s. 5.

Relacja z prezentacji nowego wydania pierwszego tomu Na wysokiej połoninie w przekładzie ukraińskim Tarasa Prochaśki (prezentacja książki z udziałem tłumacza w Iwano-Frankiwsku). M.in. wypowiedzi tłumacza o swoim przekładzie.

Różycka Sabina

Rymarowicz Leszek: Artysta w wirze historii: Leon Getz (1896-1971). „Płaj. Almanach Karpacki” T. 44, wiosna 2012, s. 67-108.

Wzmianka o próbie korespondencji Leona Getza z S.V. oraz treść listu L.G. do S.V. z 8 IV 1969 r., s. 100-101.

Rymarowicz Leszek

Rymarowicz Leszek: Spotkanie w Żabiu czyli o dialogu, do którego nie doszło. „Płaj. Almanach Karpacki” T. 45, jesień 2012, s. 37-42.

Dotyczy przypadkowego spotkania S.V. z astronomem prof. Aleksandrem Orłowem w Żabiu na przełomie 1939 i 1940 roku. Zawiera niepublikowany fragment Dialogów z Sowietami opisujący wspomniane spotkanie na s. 38-39.

Rymarowicz Leszek

Rymarowicz Leszek, Wielocha Andrzej: Tajemnica Pop Iwana albo drugie życie Obserwatorium. „Płaj. Almanach Karpacki” T. 45, jesień 2012, s. 15-36.

Zawiera m.in. nawiązania do artykułu Wołodymyra Poleka: „Naležit’ ì Pol’ŝì, ì Ukraïnì”. „Dzvìn” [Lwów] 1991, nr 11 (565), w tym uwagi na temat potencjalnej znajomości S.V. z ukraińskimi pisarzami radzieckimi (Petro Kozłaniuk, Iwan Łe, Jurij Janowśkyj), którzy wg Poleka przyczynili się do uwolnienia Vincenzów (ojca i syna) z więzienia NKWD w Stanisławowie; ponadto rozważania nad zagadkową nieobecnością tematu Obserwatorium na Popie Iwanie w twórczości S.V., s. 23-26.

Rymarowicz Leszek, Wielocha Andrzej

Rzeszotarski Bronisław: Powolutku staramy się napełniać tę skarbonkę... Rozmowę przepr. Natalia Kostyk. „Kurier Galicyjski. Niezależne Pismo Polaków na Ukrainie” [Iwano-Frankiwsk] 2012, nr 7 (155) z dni 13-26 IV, s. 12.

Wzmianka o projekcie stworzenia centrum współpracy etnograficzno-badawczej i naukowej im. Stanisława Vincenza w Bystrzcu.

Rzeszotarski Bronisław, Kostyk Natalia

Smoliński Tomasz, Wielocha Andrzej: „Bystrec 2011”, czyli ciąg dalszy wędrówki śladami Stanisława Vincenza. „Płaj. Almanach Karpacki” T. 44, wiosna 2012, s. 206-207.

Nota o wycieczce śladami S.V. przez grzbiet Czarnohory (drogą powrotu pisarza z Węgier do Bystrzca w październiku 1939 r.), zorganizowanej i odbytej przez członków i sympatyków Towarzystwa Karpackiego w dniach 18-26 VI 2011 r.

Smoliński Tomasz, Wielocha Andrzej

Vincenz w przekładzie Prochaśki. „Kurier Galicyjski. Niezależne Pismo Polaków na Ukrainie” [Iwano-Frankiwsk] 2012, nr 5 (153) z dni 16-29 III, s. 23.

Nota o prezentacji nowego wydania pierwszego tomu Na wysokiej połoninie w przekładzie ukraińskim Tarasa Prochaśki (prezentacja książki z udziałem tłumacza w Iwano-Frankiwsku). W nocie także krótki zarys biografii S.V.

Zełenczuk Iwan, Zełenczuk Jarosław: Czukutycha – śpiewająca opiekunka huculskiej dawności. Przeł. Andrzej Ruszczak. „Płaj. Almanach Karpacki” T. 44, wiosna 2012, s. 59-66.

Na s. 62 wzmianka o ekspedycji naukowej z 2012 r. „Huculska rodzina Foki Szumejowego”, zainspirowanej książką S.V. Na wysokiej połoninie. Prawda starowieku. Uwagi o lokalizacji gospodarstwa jednego z bohaterów cyklu S.V. – Foki Szumejowego – w Jasienowie Górnym.

Zełenczuk Iwan, Zełenczuk Jarosław, Ruszczak Andrzej

Żmidziński Jakub: Karpaty Vincenza. Mit – góry – literatura. W: Góry – Literatura – Kultura. T. 6. Pod red. Ewy Grzędy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012, s. 79-94.

Zmieniona i rozbudowana wersja szkicu: Pieniny Vincenza. O wpływie literatury na postrzeganie gór. „Prace Pienińskie” T. 21: 2011, s. 25-34.

Żmidziński Jakub

Babij Ludmiła: Iwano-Frankiwsk – Opole: partnerstwo bibliotek. „Kurier Galicyjski. Niezależne Pismo Polaków na Ukrainie” [Iwano-Frankiwsk] 2013, nr 15 (187) z dni 16-29 VIII, s. 23.

Wzmianka o tablicach pamiątkowych Iwana Franki i S.V. umieszczonych na gmachach bibliotek w Iwano-Frankiwsku i w Opolu.

Babij Ludmiła

Czawaga Konstanty: Nowe spotkanie z Homerem Huculszczyzny. „Kurier Galicyjski. Niezależne Pismo Polaków na Ukrainie” [Iwano-Frankiwsk] 2013, nr 2 (174) z dni 29 I-11 II, s. 25.

O wieczorze pamięci S.V. w lwowskiej księgarni „JE” z okazji 125. rocznicy urodzin pisarza. Relacja z prezentacji książek: nowego wydania pierwszego tomu Na wysokiej połoninie w przekładzie ukraińskim Tarasa Prochaśki oraz pracy Mirosławy Ołdakowskiej-Kuflowej Stanisław Vincenz. Pisarz, humanista, orędownik zbliżenia narodów. Biografia w przekładzie ukraińskim Ołesia Herasyma.

Dąbrowska Marta: Upojeni wodami Lethe i Eunoe. „Litteraria Copernicana” 2013, nr 1 (11), s. 345-348.

Kaczmarek Michał: Proza pamięci. Stanisława Vincenza pamięć i narracja. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009, ss. 466.

Dąbrowska Marta

Nicieja Stanisław S[ławomir]: Magia Huculszczyzny. „Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego” 2013, nr 7-8 (141-142), s. 41-48.

Uwagi i wzmianki o życiu i twórczości S.V., s. 44, 45-46. Fragment przygotowywanego do druku czwartego tomu Kresowej Atlantydy. Historii i mitologii miast kresowych.

Nicieja Stanisław Sławomir

Wielocha Andrzej: Przedwojenne Bieszczady, Gorgany i Czarnohora. Najpiękniejsze fotografie. Warszawa: Wydawnictwo RM, 2013, ss. 111.

Krótkie uwagi o S.V., jego życiu i twórczości, cytat z jego dzieł o koniu huculskim oraz 2 zdjęcia ze S.V.: w Bystrzcu (na zdjęciu także: Marian Haleniak, Hans Zbinden, Tadeusz Wilczyński, Irena Vincenz) i w Żabiem (na zdjęciu także: Mieczysław Orłowicz, Petro Szekeryk-Donykiw, 1939 r.), s. 101, 107, 111.

Wielocha Andrzej

Autorzy Tytuł. Podtytuł Pole opisu i adresu bibliograficznego / źródło

Adnotacje Uwagi wydawnicze Dokument recenzowany

Hasła osobowe (autorzy, redaktorzy, opracowujący, tłumacze, współtwórcy)

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław