Szczypka Józef: PAX wyjaśnia. „Literatura” 1981, nr 29 s. 15.

Rok: 1981

Języki: polski

Adnotacje: Sprostowanie do artykułu Wita Tarnawskiego: Stanisław Vincenz i jego dzieło (1888-1971). „Literatura” 1981, nr 27, s. 9.

Hasła osobowe: Szczypka Józef

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław