Sprusiński Michał: Literatura najmniej znana. „Polityka” 1981, nr 13 .

Rok: 1981

Języki: polski

Adnotacje: Wzmianka o S.V. jako pisarzu wymagającym przypomnienia. (?)

Hasła osobowe: Sprusiński Michał

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław