Kolbuszewski Jacek: Jak czytać Stanisława Vincenza? „Przegląd Powszechny” 1982, nr 6 (735), s. 418-425.

Rok: 1982

Języki: polski

Adnotacje: Dotyczy cyklu Na wysokiej połoninie.

Hasła osobowe: Kolbuszewski Jacek

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław