Mamoń Bronisław: Stanisław Vincenz – pisarz ładu i nadziei. „Tygodnik Powszechny” 1982, nr 43, s. 5; nr 44, s. 4.

Rok: 1982

Języki: polski

Adnotacje: W numerze 43 zdjęcie S.V.

Hasła osobowe: Mamoń Bronisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław