Tarnawski Wit: Stanisław Vincenz i jego dzieło (1888-1971). W tenże: Od Gombrowicza do Mackiewicza. Szkice i portrety literackie. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1980, s. 93-108.

Rok: 1980

Języki: polski

Uwagi: Nieznacznie zmieniony przedruk artykułu: O „Zwadzie” i jej autorze. „Wiadomości” [Londyn] 1971, nr 49, s. 4-5.

Dokument recenzowany:

Hasła osobowe: Tarnawski Wit

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław