Miłosz Czesław: Mittelbergheim. [Dedykacja:] Stanisławowi Vincenzowi. W tenże: Poesie del mondo illuminato. Traduzione [przeł. z języka polskiego] Aleksandra Kurczab e Margherita Guidacci. Introducione Stanisław Grygiel. Roma: Edizioni Prospettive nel mondo, 1981.

Rok: 1981

Języki: włoski

Adnotacje: Wiersz dedykowany S.V., przekład włoski.

Hasła osobowe: Miłosz Czesław, Kurczab Aleksandra, Guidacci Margherita, Grygiel Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław