Kozarynowa Zofia: Notatki włoskie. Wiadomości” [Londyn] 1978, nr 17, s. 3.

Rok: 1978

Języki: polski

Adnotacje: O kontaktach Enrica Montiego z S.V. w nawiązaniu do jego eseju o S.V.

Hasła osobowe: Kozarynowa Zofia

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław