Vincenz Andrzej: Materiały o Stanisławie Vincenzie. „Tygodnik Powszechny” 1981, nr 7, s. 3.

Rok: 1981

Języki: polski

Adnotacje: Apel o udostępnienie materiałów, pamiątek, dokumentów i wspomnień o S.V. w związku z przygotowywaną biografią pisarza.

Hasła osobowe: Vincenz Andrzej

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław