Tarnawski Wit: Stanisław Vincenz i jego dzieło (1888-1971). „Literatura” 1981, nr 27, s. 9.

Rok: 1981

Języki: polski

Uwagi: Przedruk pierwszej części artykułu o S.V. z książki Wita Tarnawskiego: Od Gombrowicza do Mackiewicza. Szkice i portrety literackie. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1980, s. 93-108.

Hasła osobowe: Tarnawski Wit

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław