Mostowicz Ludwika: Z problemów badań nad dialogiem. „Humanitas” 1981, t. 6, s. 61-77 lub 1980, t. 4. (?)

Rok: 1981

Języki: polski

Adnotacje: Prawodopodobnie uwagi na temat dialogu u S.V. (?)

Hasła osobowe: Mostowicz Ludwika

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław