W.P. [Włodzimierz Próchnicki]: Vincenz Stanisław. W: Mały słownik pisarzy polskich. Część II. Red. nauk. Włodzimierz Maciąg. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1981, s. 261.

Rok: 1981

Języki: polski

Adnotacje: Hasło słownikowe.

Hasła osobowe: Próchnicki Włodzimierz, Maciąg Włodzimierz

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław