Kuśniewicz Andrzej: Moja historia literatury. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980, ss. 212.

Rok: 1980

Języki: polski

Adnotacje: Zawiera dwa szkice poświęcone twórczości i biografii S.V. Rozdział XVII zatytułowany W strony Vincenza (s. 140-145), dotyczy Na wysokiej połoninie. Rozdział XVIII, bez tytułu (s. 146-152), dotyczy m.in. Tematów żydowskich.

Hasła osobowe: Kuśniewicz Andrzej

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław