Zieliński Jan: Diagnozy krytyczne. „Nowe Książki” 1981, nr 9, s. 66.

Rok: 1981

Języki: polski

Adnotacje: Krótkie omówienie artykułu Wita Tarnawskiego: O „Zwadzie” i jej autorze. „Wiadomości” [Londyn] 1971, nr 49, s. 4-5.

Hasła osobowe: Zieliński Jan

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław