Vincenz Andrzej: O Stanisławie Vincenzie. W: Stanisław Vincenz: Z perspektywy podróży. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1980, s. 5-10.

Rok: 1980

Języki: polski

Hasła osobowe: Vincenz Andrzej, Vincenz Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław