Miłosz Czesław, Venclova Tomas: Dialog o Wilnie. „Kultura” [Paryż] 1979, nr 1-2, s. 3-35.

Rok: 1979

Języki: polski

Adnotacje: Krótko o S.V. koncepcji ojczyzny i jego wpływie na siebie.

Uwagi: Przedruk ukazał się pt. Do Tomasa Venclovy. W: Czesław Miłosz: Dzieła zbiorowe. T. 12. Zaczynając od moich ulic. Paryż: Instytut Literacki, 1985, s. 31-44.

Hasła osobowe: Miłosz Czesław, Venclova Tomas

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław