Vincenz Andrzej: Stanisław Vincenz na Ischii. „Wiadomości” [Londyn] 1978, nr 25, s. 6.

Rok: 1978

Języki: polski

Adnotacje: Uzupełnienie do artykułu Zofii Kozarynowej: Notatki włoskie. „Wiadomości” [Londyn] 1978, nr 17, s. 3. Doł. zdjęcie S.V. z żoną Ireną na Ischii w 1958 r.

Hasła osobowe: Vincenz Andrzej

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław