Miłosz Czesław: Mittelbergheim. [Dedykacja:] A Stanislaw Vincenz. W tenże: Enfant d’Europe et autres poèmes. [Tłum.] Traduit par Monique Tschui et Jill Silberstein. [Przejrz. przez aut.] Revue par l’auteur. Lausanne: Editions l’Age d’Homme, 1980, s. 24 (?)

Rok: 1980

Języki: francuski

Adnotacje: Wiersz dedykowany S.V., przekład francuski.

Dokument recenzowany:

Hasła osobowe: Miłosz Czesław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław