Vincenz Stanisław: Hegel w Polsce i w Rosji.

Rękopis rozprawy habilitacyjnej powstałej w latach 1914-1915, zniszczony podczas pożaru dworu w Krzyworówni w 1915 r. [Wg informacji autora]. Praca niepublikowana, zniszczona.

Vincenz Stanisław

Dostojewski Fiodor: Sen śmiesznego człowieka. Tłum. Stanisław Vincenz. [1917].

Przekład ukazał się drukiem w 1917 r. w dodatku literackim do któregoś z dzienników lwowskich.

Dostojewski Fiodor, Vincenz Stanisław

„Tygodnik VI Armii”. [Red. Stanisław Vincenz. Lwów 1920-1921].

S.V. redaktorem w latach 1920-1921. Tu również publikacje autorskie pisarza.

Vincenz Stanisław

James William: Human Immortality (1897). [Tłum. Stanisław Vincenz. 1921].

Przekład S.V. przygotowany do druku. Egzemplarz przekładu przygotowanego do druku zaginął w 1921 r. w wydawnictwie Ignis.

James William, Vincenz Stanisław

[Vincenz Stanisław:] [Wstęp]. W: Walt Whitman: Trzy poematy. [Tłum. Stanisław de Vincenz. Okładkę rysował Tadeusz Gronowski. Wstęp Stanisław Vincenz]. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze „Ignis”, 1921, s. 5-8.

Wstęp nie jest podpisany. Poszerzona wersja wstępu ukazała się jako: Walt Whitman – poeta Ameryki. „Nasza Świetlica – Materiały Obozowe” [Budapeszt] 1941, z. 6 z dnia 9 II, s. 10-13 lub s. 10-19. (?)

Vincenz Stanisław, Whitman Walt

Vincenz Stanisław: Religia Walta Whitmana. „Naród”. Dodatek Literacko-Artystyczny 1921, nr 23, s. 3-4.

Fragment wstępu do: Walt Whitman: Trzy poematy. [Tłumaczył Stanisław de Vincenz. Okładkę rysował Tadeusz Gronowski]. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze „Ignis”, 1921.

Vincenz Stanisław

Whitman Walt: Trzy poematy. [Tłum. Stanisław de Vincenz. Okładkę rysował Tadeusz Gronowski. Wstęp Stanisław Vincenz]. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze „Ignis”, 1921, ss. 59.

Zawiera: Gdy bzy ostatnie kwitły na dziedzińcu; Z rozkołysanej bezkreśnie kolebki; Podróż do Indii.

Whitman Walt, Vincenz Stanisław

„Nowe Czasy”. [Red. Stanisław Vincenz. Lwów 1922].

S.V. redaktorem w 1922 r.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: Horyzonty walki. „Droga” 1925, nr 2, s. 6-13.

Dotyczy: Rudolf Maria Holzapfel.

Vincenz Stanisław

„Droga. Miesięcznik Poświęcony Sprawie Życia Polskiego”. [Red. Stanisław Vincenz i Wilam Horzyca. Lwów 1927-1928].

1927, nr 1-12 oraz 1928, nr 1-6 - redaktorem S.V.; 1928, nr 7-12 - redaktorami Wilam Horzyca i S.V.

Vincenz Stanisław, Horzyca Wilam

Vincenz Stanisław: Gandhi, twórca rewolucji moralnej w Indiach. „Droga” 1927, nr 1-3, s. 6-21.

Dotyczy: Mohandas Karamchand Gandhi, przydomek Mahatma.

Vincenz Stanisław

„Wiek XX. Tygodnik Społeczny, Literacki i Artystyczny”. [Red. Stanisław Vincenz i Stefan Baczyński. Wraszawa 1928].

Tygodnik założony przez S.V. i Stanisława Baczyńskiego w 1928 r. Nazwiska obydwóch redaktorów w dwóch pierwszych numerach.

Vincenz Stanisław, Baczyński Stanisław

Spire André: [Poezje. Tłum. Stanisław Vincenz]. „Droga” [1930].

Wśród tłumaczeń S.V. m.in. Pieśń rzeki.

Spire André, Vincenz Stanisław

„Problemy”. 1934-1935.

Czasopismo, które w latach 1934-1935 wydawali wspólnie: Ksawery Prószyński, Piotr Dunin-Borkowski, Stanisław Vincenz, Benedykt Liberman.

Prószyński Ksawery, Dunin-Borkowski Piotr, Vincenz Stanisław, Liberman Benedykt

Vincenz Stanisław: Duma o Wielitach. „Pion” 1934, nr 32.

Fragment Na wysokiej połoninie.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: Koniec Andrijka. Radio wileńskie, 1934 r.

Odczyt w radiu wileńskim na temat huculski, 1934 r.

Vincenz Stanisław

Bomse Nuchim: [Poezje. Tłum. Stanisław Vincenz]. [Druk. ok. 1935].

Wśród tłumaczeń m.in. Towarzysz Pinio.

Bomse Nuchim, Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: Aneks. W tenże: Na wysokiej połoninie. Obrazy, dumy i gawędy z Wierchowiny Huculskiej. [Tom 1: Prawda starowieku]. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, 1936, s. 679-719.

Zawiera: Autor do czytelnika (posłowie do niniejszego i przedmowa do następnego tomu); Przypisy i objaśnienia; Kilka dat dotyczących literatury o Huculszczyźnie etc.; Dalsze dzieła o Huculszczyźnie; Literatura piękna; Słowniczek niektórych słów huculskich (i słów huculskiego pochodzenia, używanych przez Polaków na Huculszczyźnie i na Pokuciu) w oryginalnem brzmieniu ukraińskiem lub w brzmieniu spolszczonem.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: Przypisy i objaśnienia. W tenże: Na wysokiej połoninie. Obrazy, dumy i gawędy z Wierchowiny Huculskiej. [Tom 1: Prawda starowieku]. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, 1936, s. 687-705.

Wchodzi w skład Aneksu. Zawiera m.in.: Nazwa Hucuł i nazwy huculskie; Narzecze huculskie; Kilka słów o pieśni huculskiej; O plesie; O dawnej gościnności huculskiej, Pismo; „Wieść o Wielitach”; Dzieje i mity; Dobosz nad morzem; Hołowy; Patent; Władza gubernjalna; „Tuha wiosna”; Zagadki; „Etatsraison” i in. objaśnienia.

Vincenz Stanisław

[Na wysokiej połoninie]. Radio 1937.

Adaptacja radiowa Na wysokiej połoninie.

Vincenz Stanisław: Sagen aus dem huzulischen Hochland. Tłum. Rudolf Maria Holzapfel. „Wandlung” [Zurych] 1938, z. 2-3, s. 73-80.

Niemiecki przekład fragmentu Na wysokiej połoninie.

Vincenz Stanisław, Holzapfel Rudolf Maria

Vincenz Stanisław: Aus dem Leben der Huzulen. Tłum. Rudolf Maria Holzapfel. „Wandlung” [Zurych] 1939, z. 2-4, s. 81-94.

Niemiecki przekład fragmentu Na wysokiej połoninie. Tytuł fragmentu nieznany.

Vincenz Stanisław, Holzapfel Rudolf Maria

Vincenz Stanisław: Barwinkowy wianek. „Echa Leśne” 1939, nr 3.

Fragmenty Na wysokiej połoninie.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: Dante i Mickiewicz. „Nasza Świetlica – Materiały Obozowe” [Budapeszt] 1941, z. 6 (właśc. 5) lub z. 5 z dnia 2 II, s. 7-13. (?)

Streszczenie odczytu wygłoszonego 9 grudnia 1940 roku (po węgiersku) na uroczystym zebraniu węgierskiego Towarzystwa Mickiewiczowskiego (Mickiewicz Társaság), poświęconym 85. rocznicy śmierci poety. Pierwodruk.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: Walt Whitman – poeta Ameryki. „Nasza Świetlica – Materiały Obozowe” [Budapeszt] 1941, z. 6 z dnia 9 II, s. 10-13 lub s. 10-19. (?)

Tamże przekłady wierszy Whitmana. Poszerzona wersja wstępu z: Walt Whitman: Trzy poematy. [Tłumaczył Stanisław de Vincenz. Okładkę rysował Tadeusz Gronowski]. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze „Ignis”, 1921, s. 5-8.

Vincenz Stanisław

Whitman Walt: Dzieci Adama. Tłum. Stanisław Vincenz. „Nasza Świetlica – Materiały Obozowe” [Budapeszt] 1941, z. 6 z dnia 9 II, s. 13-19.

Tłumaczenia wierszy Walta Whitmana m.in. z cyklu Dzieci Adama; Z głębi toczących się mas oceanu; Gdy bzy ostatnie kwitły na dziedzińcu (poświęcone pamięci prezydenta Lincolna); Na okrętach pełnych kajut; Podróż do Indii; Z bezdennych głębi wstawajcie, o dni.

Whitman Walt, Vincenz Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław