Lagzi István: Uchodźcy polscy na Węgrzech w latach drugiej wojny światowej. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1980, ss. 336.

Rok: 1980

Języki: polski

Adnotacje: Wzmianka o S.V. (odmienny zapis nazwiska w tekście i indeksie: „Winczenz”) jako autorze artykułów ukazujących się regularnie na łamach „Wieści Polskich”, na s. 305].

Hasła osobowe: Lagzi István

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław