Cygielska-Guttman Elżbieta: Polscy korespondenci Lajosa Áprilyego. W: Z dziejów polsko-węgierskich stosunków historycznych i literackich. Pod red. Istvana Csaplárosa i Andrzeja Sieroszewskiego. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1979, s. 181-187.

Rok: 1979

Języki: polski

Adnotacje: Krótko o przyjaźni S.V. z Áprilyem i udziale w przygotowaniu tomiku przekładów węgierskiego poety – Lajos Áprily: Wybór poezji. Przeł. Kazimiera Iłłakowiczówna, Jan Kot, Stanisław Vincenz. Budapeszt: Biblioteka Polska w Budapeszcie, 1943, ss. 66. Ilustr., powiel.

Hasła osobowe: Cygielska-Guttman Elżbieta, Csapláros Istvan, Sieroszewski Andrzej

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław