Miłosz Czesław: Mittelbergheim. [Dedykacja:] Stanisławowi Vincenzowi. „Wiedza i Życie” 1980, nr 11, s. 5-6.

Rok: 1980

Języki: polski

Adnotacje: Wiersz dedykowany S.V.

Dokument recenzowany:

Hasła osobowe: Miłosz Czesław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław