Kuśniewicz Andrzej: W stronę Stanisława Vincenza. „Twórczość” 1978, nr 2, s. 64-67.

Rok: 1978

Języki: polski

Uwagi: Przedruk uakzał się pt. W strony Vincenza. W tenże: Moja historia literatury. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980, s. 140-145.

Hasła osobowe: Kuśniewicz Andrzej

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław