Zieliński Jan: Vincenz jako czytelnik. „Twórczość” 1980, nr 9, s. 132-134.

Rok: 1980

Języki: polski

Dokument recenzowany: Vincenz Stanisław: Z perspektywy podróży. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1980, ss. 416.

Hasła osobowe: Zieliński Jan

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław