Strzemski Michał: Izrael Ben-Eleazar Beszt, czyli Baal Szem Tob (1700-1760). „Znak” 1980, nr 11 (317), s. 1514-1520.

Rok: 1980

Języki: polski

Adnotacje: Sylwetka Izraela Ben-Eleazara Beszta w odniesieniu do eseju S.V. Spotkanie z chasydami.

Dokument recenzowany:

Hasła osobowe: Strzemski Michał

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław