Andrzejewski Jerzy: Gra z cieniem. „Literatura” 1980, nr 23, s. 16.

Rok: 1980

Języki: polski

Adnotacje: Krótka biografia S.V. na podstawie: Andrzej Vincenz: O Stanisławie Vincenzie. W: Stanisław Vincenz: Z perspektywy podróży. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1980, s. 5-10

Hasła osobowe: Andrzejewski Jerzy

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław