Miłosz Czesław: Geschichte der polnischen Literatur. [Aus dem Engl. und. Poln. von Arthur Mandel]. Köln: Verlag Wissenschaft und Politik, 1981, s. 351.

Rok: 1981

Języki: niemiecki

Adnotacje: Uwagi o S.V. i jego twórczości.

Hasła osobowe: Miłosz Czesław, Mandel Arthur

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław