Hertz Alexander [Aleksander]: A Case of Polish Gentile-Jewish Empathy. „The Polish Review” [New York] 1978, nr 4, s. 79-82.

Rok: 1978

Języki: angielski

Dokument recenzowany: Vincenz Stanisław: Tematy żydowskie. Wstęp Jeanne Hersch. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1977, ss. 219.

Hasła osobowe: Hertz Aleksander

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław