Fiut Aleksander: Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Wydawnictwo Literackie, 1981, s. 16-17, 73-74.

Rok: 1981

Języki: polski

Adnotacje: Uwagi Miłosza o gawędowym charakterze pisarstwa S.V. i o jego zainteresowaniu chasydyzmem.

Hasła osobowe: Fiut Aleksander, Miłosz Czesław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław