Zawrat Krzysztof [pseud.]: O krytyce Wita Tarnawskiego. „Kultura” [Paryż] 1981, nr 6 (405), s. 125-128.

Rok: 1981

Języki: polski

Adnotacje: Dotyczy m.in. S.V.

Dokument recenzowany: Tarnawski Wit: Od Gombrowicza do Mackiewicza. Szkice i portrety literackie. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1980.

Hasła osobowe: Zawrat Krzysztof [pseud.]

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław