Wpłaty na książkę Stanisława Vincenza „Na wysokiej połoninie. Barwinkowy wianek”. „Kultura” [Paryż] 1979, nr 4 (379), s. 129.

Rok: 1979

Języki: polski

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław