Miłosz Czesław: Mittelbergheim. [Dedykacja:] Stanisławowi Vincenzowi. W tenże: Traktat moralny. [Wybór wierszy]. Suwałki: Q. Oficyna Wydawnicza NSZZ „Solidarność” Regionu Pojezierze, 1981.

Rok: 1981

Języki: polski

Adnotacje: Wiersz dedykowany S.V.

Uwagi: Druk podziemny.

Hasła osobowe: Miłosz Czesław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław