Dončenko M. [Donczenko M.]: „Lìtopisec’ Gucul’ŝini” S. Vìncenz. „Komsomol’s’kij prapor” [Iwano-Frankiwsk] 1979 z dni 18 i 23 serpnâ (VIII).

Rok: 1979

Języki: ukraiński

Adnotacje: Wspomnienie z wizyty u S.V. przed wojną.

Hasła osobowe: Donczenko M.

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław