Miłosz Czesław: Przed podróżą. Z Czesławem Miłoszem rozmawia Mariusz Ziomecki. „Kultura” 1981, nr 24.

Rok: 1981

Języki: polski

Adnotacje: Wzmianka o reakcji S.V. po lekturze Poemat dla zdrajcy K.I. Gałczyńskiego.

Hasła osobowe: Miłosz Czesław, Ziomecki Mariusz

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław