L.B. [Leszek Bugajski]: Między książkami. „Życie Literackie” 1982, nr 30, s. 15.

Rok: 1982

Języki: polski

Adnotacje: Dotyczy Pasma 2 Na wysokiej połoninie.

Dokument recenzowany: Vincenz Stanisław: Na wysokiej połoninie. [Pasmo 2]. Nowe czasy. Księga pierwsza: Zwada. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX”, 1981, ss. 608.- Vincenz Stanisław: Na wysokiej połoninie. [Pasmo 2]. Nowe czasy. [Księga druga:] Listy z nieba. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX”, 1982, ss. 576.

Hasła osobowe: Bugajski Leszek

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław