Vincenz Andrzej: Przedmowa. W: Rudolf Maria Holzapfel: Wiersze polskie = Polnische Jugendgedichte. Opracowane i wydane przez Monikę Meyer-Holzapfel. Z przedmową Andrzeja Vincenza. [Posłowie wydawcy Monika Meyer-Holzapfel. Tłum. Maria Kobylińska]. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1979, s. 7-16.

Rok: 1979

Języki: polski, niemiecki

Adnotacje: M.in. o związkach S.V. z Holzapflem; tekst w językach polskim i niemieckim.

Hasła osobowe: Vincenz Andrzej, Holzapfel Rudolf Maria, Meyer-Holzapfel Monika, Kobylińska Maria

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław