Grynberg Henryk: Życie według Vincenza. „Kultura” [Paryż] 1980, nr 7-8 (394-395), s. 208-212.

Rok: 1980

Języki: polski

Dokument recenzowany: Vincenz Stanisław: Barwinkowy wianek. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1979, ss. 488.

Hasła osobowe: Grynberg Henryk

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław