Bomse Nuchim: Modlitwa mojej matki przed zmrokiem. [Przekład z jidysz Czesława Miłosza]. W: Stanisław Vincenz: Z perspektywy podróży. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1980, s. 62.

Rok: 1980

Języki: polski

Adnotacje: Wiersz przełożony został przez Czesława Miłosza na prośbę S.V., na podstawie przekładu prozą z jidysz zrobionego przez Andrzeja Vincenza.

Hasła osobowe: Bomse Nuchim, Miłosz Czesław, Vincenz Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław