Koprowski Jan: Vincenz i Zbinden. „Literatura” 1980, nr 32, s. 11.

Rok: 1980

Języki: polski

Hasła osobowe: Koprowski Jan

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław