Miłosz Czesław: Nuchim Bomse. W tenże: Dzieła zbiorowe. T. 10. Ogród nauk. Paryż: Instytut Literacki, 1981, s. 178-180.

Rok: 1981

Języki: polski

Adnotacje: O udziale S.V. i jego syna Andrzeja w powstaniu przekładu wiersza Bomsego Modlitwa mojej matki przed zmrokiem.

Hasła osobowe: Miłosz Czesław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław