Miłosz Czesław: Mittelbergheim. [Dedykacja:] Für Stanisław Vincenz. W tenże: Gedichte. 1933-1981. [Tłum.] Karl Dedecius, Jeannine Łuczak-Wild. Posłowie Aleksander Fiut. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1982.

Rok: 1982

Języki: niemiecki

Adnotacje: Wiersz dedykowany S.V., przekład niemiecki.

Hasła osobowe: Miłosz Czesław, Dedecius Karl, Łuczak-Wild Jeannine, Fiut Aleksander

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław