Vincenz Stanisław: Horyzonty walki. „Droga” 1925, nr 2, s. 6-13.

Rok: 1925

Języki: polski

Adnotacje: Dotyczy: Rudolf Maria Holzapfel.

Hasła osobowe: Vincenz Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław