„Tygodnik VI Armii”. [Red. Stanisław Vincenz. Lwów 1920-1921].

Rok: 1920

Języki: polski

Adnotacje: S.V. redaktorem w latach 1920-1921. Tu również publikacje autorskie pisarza.

Hasła osobowe: Vincenz Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław