Vincenz Stanisław: Atlantyda. „Wieści Polskie” [Budapeszt] 1941, nr 144-145 z dnia 24-26 XII, s. 3-4.

Rok: 1941

Języki: polski

Uwagi: Pierwodruk.

Hasła osobowe: Vincenz Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław