Vincenz Stanisław: „La genèse par l’Esprit” de Słowacki. Tłum. Stanisław Dunin Korwicki / Karwicki (?). „Pologne Littéraire” [Warszawa] 1927, nr 9.

Rok: 1927

Języki: francuski

Adnotacje: Dotyczy: Juliusz Słowacki.

Hasła osobowe: Vincenz Stanisław, Dunin Korwicki / Karwicki (?) Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław